Dołącz do nas

Dołącz do grona członków Izby Przemysłowo-Handlowej

Wypełnij deklarację i dołącz do grona naszych członków!

Przynależność do Izby wiąże się z opłatą składek członkowskich, których wartość uzależniona jest od wielkości zatrudnienia. Składki członkowskie opłacane są w wybranym trybie, na podstawie wystawionej przez Izbę noty. Przy wpłacie pierwszej składki naliczane jest jednorazowe wpisowe, będące równowartością jednej składki.

Ilość osób zatrudnionych w firmie Wartość składki miesięcznej
do 10 osób 90,00 zł
od 11 do 50 osób 150,00 zł
od 51 do 100 osób 200,00 zł
powyżej 100 osób 250,00 zł

Kliknięcie przycisku prowadzi do formularza w platformie Sorga

Sprawdź korzyści członkowstwa

Uścisk ręki dwóch mężczyzn

Arbitraż i mediacje

Pomagamy w rozwiązaniu konfliktów w drodze arbitrażu i mediacji

Zespół projektowy podczas pracy

Tematyczne zespoły robocze

Interdyscyplinarne zespoły aktywnie wspierające rozwój kluczowych obszarów biznesu

Promocja członków Izby

Wsparcie firm członkowskich w promowaniu podlaskich przedsiębiorców w Polsce oraz na arenie międzynarodowej