Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów

Nastąpiła zmiana godzin urzędowania i sposobu obsługi klienta zainteresowanego uzyskaniem legalizacji dokumentów.

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku wykonuje czynności legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

Informacje wstepne do legalizacji

Wraz z wnioskiem eksporter przedkłada do legalizacji dokumenty w wymaganej przez siebie ilości egzemplarzy oraz egzemplarza dodatkowego, który pozostaje w dokumentacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów wystawionych przez eksportera, przedłożone do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa, których uwierzytelnione podpisy zostaną dostarczone do Krajowej Izby Gospodarczej. Legalizacji nie podlegają kserokopie dokumentów!

Więcej na temat całej procedury legalizacji, rodzaju legalizowanych dokumentów oraz kosztów, znajdziecie Państwo na stronie internetowej KIG w zakładce legalizacja dokumentów.

Jak zalegalizować dokumenty?

Wnioski klientów składane są w biurze IPH w Białymstoku od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

i

Krok nr 1 - złożenie kompletu dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą – w biurze IPH w Białymstoku.

Krok nr 2 - złożenie wniosku

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o legalizację dokumentu.

 

Po stwierdzeniu poprawności złożonych dokumentów wnioski i dokumenty są przekazywane do realizacji. Odbiór dokumentów odbywa się następnego dnia po ich złożeniu w godzinach 09.00 – 15.00.

Masz pytania lub wątpliwości?

Krajowa Izba Gospodarcza podjęła decyzje o zmianie trybu funkcjonowania, aby w możliwie najbardziej skuteczny sposób chronić zdrowie i życie pracowników, a także naszych klientów.

Sekretariat – funkcjonuje w trybie bieżącym.

Kontakt z Sekretariatem jest możliwy poprzez:

Kontakt telefoniczny

85 652 56 45

Kontakt e-mail

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

biuro@iph.bialystok.pl

Dwóch mężczyzn analizujących warunki umowy