IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W BIAŁYMSTOKU

Aktywnie wspieramy przedsiębiorców

Dołącz do IPH i skorzystaj z pakietu korzyści dla członków oraz wykorzystaj szansę transferu wiedzy z liderami swoich branż.

Grupa ludzi podczas spotkania

Szereg korzyści dla przedsiębiorców

Uścisk ręki dwóch mężczyzn

Arbitraż i mediacje

Pomagamy w rozwiązaniu konfliktów w drodze arbitrażu i mediacji

Zespół projektowy podczas pracy

Tematyczne zespoły robocze

Interdyscyplinarne zespoły aktywnie wspierające rozwój kluczowych obszarów biznesu

Młoda kobieta patrząca w kierunku obiektywu, w tle spotkanie firmowe

Promocja członków Izby

Wsparcie firm członkowskich w promowaniu podlaskich przedsiębiorców w Polsce oraz na arenie międzynarodowej

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W BIAŁYMSTOKU

Jesteśmy głosem podlaskiego biznesu

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku wspiera firmy członkowskie w promowaniu podlaskich przedsiębiorców nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej

Podlaski Manager

Magazyn informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Wschodni Sąd Arbitrażowy

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oferuje możliwość polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych w ramach powołanego Wschodniego Sądu Arbitrażowego (WSArb). Stanowi on alternatywę dla sądownictwa powszechnego.

Dlaczego warto?

Szybkość postępowania

czas trwania procesu nie przekracza kilku miesięcy

Redukcja kosztów

opłata zasadnicza zredukowana o połowę

Poufność postępowania

bez udziału osób postronnych (np. mediów)

Możliwość wyboru arbitrów przez strony

w tym wybitnych ekspertów z różnych dziedzin

Dwóch mężczyzn analizujących warunki umowy

Członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej

Firmy należące do Izby Przemysłowo-Handlowej

Co mówią o nas przedsiębiorcy?

Izba Przemysłowo-Handlowa to odpowiedź na indywidualne potrzeby podlaskich przedsiębiorców

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku to niezwykle cenna inicjatywa, która umożliwia zrzeszonym w niej przedsiębiorcom na wymianę informacji, doświadczeń, a przede wszystkim nawiązanie biznesowych kontaktów. W ten sposób przyczynia się do rozwoju naszych firm.

Janusz Mroczkowski

Opublikowani

Jest to miejsce, w którym przede wszystkim jest możliwość realnego spotkania się z innymi przedsiębiorcami. Wymiana doświadczeń oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów, które spotykają przedsiębiorcę każdego dnia.

Krzysztof Waszkiewicz

TOOLES

Aktualności Izby Przemysłowo-Handlowej

Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaskie Centrum Eksportera to projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego wspierający rozwój eksportu i umiędzynarodowienie firm, w ramach którego przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa podlaskiego otrzymają w jednym miejscu...

czytaj dalej