O nas

Misja

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest najstarszą, największą i prężnie działającą instytucją samorządu gospodarczego w regionie.

Kreujemy rozwój gospodarczy regionu

Działamy w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego regionu.

Integrujemy wiele stref biznesu

Występujemy w imieniu grupy przedsiębiorców, stanowimy pomost współpracy środowisk gospodarczych wobec władz administracji zarówno lokalnej, wojewódzkiej jak i centralnej. Skuteczność podejmowanych w tym zakresie działań uzależniona jest od skali jaką reprezentujemy, dlatego w sposób szczególny dążymy do konsolidacji środowisk przedsiębiorców.

Uśmiechnięty biznesmen w średnim wieku
Kobiety podczas rozmowy biznesowej

Wieloletnia historia

Izba Przemysłowo–Handlowa w Białymstoku jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego. Powstała w 1991 roku, kiedy to grupa pięćdziesięciu przedsiębiorstw działając na mocy ustawy o izbach gospodarczych powołała ją do życia.

Dynamiczny rozwój oraz rola lidera

Obecnie Izba uznawana jest za jedną z większych i prężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno – wschodniej Polski. Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, której była założycielem.

Klarowne zasady działania Izby

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku działa według jasno sprecyzowanych postanowień oraz efektywnie realizuje cele i zadania względem swoich członków.

Statut Izby Przemysłowo-Handlowej

Podstawowe zadania Izby Przemysłowo-Handlowej

dla których Izba została powołana

N

reprezentowanie i obrona interesów Członków Izby

N

wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestnictwa w przygotowaniu projektów przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej

N

kształtowanie polityki gospodarczej regionu oraz wspieranie inicjatyw i tworzenie warunków sprzyjających rozwoju gospodarczemu regionu,

N

promowanie potencjału gospodarczego regionu w kraju i zagranicą

N

rozwijanie kontaktów biznesowych oraz integracja środowiska gospodarczego podlasia

N

wspieranie środowiska gospodarczego w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych

N

rozwijanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności

N

wzmocnienie współpracy uczelni i biznesu

N

kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców

N

propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez mediację i arbitraż

N

kształtowanie postaw etyki w biznesie oraz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

Rada

Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku kadencji 2023-2027

Jarosław Antychowicz

Prezes
INFINITY GROUP Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Witold Karczewski

Prezes Honorowy
CONTRACTUS Sp. z o .o.
Wiceprezes Zarządu

Jan Borawski

Wiceprezes
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Jan Borawski
Właściciel

Włodzimierz Ciesłowski

Wiceprezes
INVEST-NORD Sp.z o.o
Właściciel

Henryk Owsiejew

Wiceprezes
Malow Sp. z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elwira Horosz – Ponichtera

Wiceprezes
Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm
Klub Kobiet Biznesu
Prezes

Wiktor Marek Siergiej

Skarbnik
Promotech Sp. z o.o.
Doradca Zarządu

Bożena Datczuk

Sekretarz
TOBO Sp. z o.o.
Prezes

Mariusz Klewinowski

Członek Rady
ELTRON Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Bogdan Jan Kuligowski

Członek Rady
Fadbet S.A.
Prezes Zarządu

Anna Narel

Członek Rady
HASS Wasiluk sp. k.
Komplementariusz

Bogdan Rogaski

Członek Rady
Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.
Prezes Zarządu

Bogdan Sadowski

Członek Rady
Izba Przemysłowo – Gospodarcza w Suwałkach
Przewodniczący Rady

Piotr Sosnowski

Członek Rady
SMP Poland Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Antoni Stolarski

Członek Rady
Samasz Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Sławomir Żubrycki

Członek Rady
Palisander Sp. z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej