Podlaski Manager

Wszystkie wydania Podlaskiego Managera

Magazyn informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

III/IV 2024

I/II 2024

XI/XII 2023

X/2023

III/IV 2023

I/II 2023

XI/XII 2022

IX/X 2022

VII/VIII 2022

V/VI 2022

III/IV 2022

I / II 2022

X / XI 2021

VIII/ IX 2021

VI/ VII 2021

IV / V 2021

II/ III 2021

XII 2020 / I 2021

X 2020

VIII 2020

VI 2020

IV 2020

II 2020

XII 2019

IX 2019

VII 2019

V 2019

III 2019

I 2019

XI 2018

IX 2018

VII 2018

IV 2018

XII 2017

XI 2017

IX 2017

VIII 2017

IV 2017

I/II/III 2017

XI/XII 2016

IX/X 2016

VII/VIII 2016

V/VI 2016

III/IV 2016

I/II 2016

XII 2015

XI 2015

X 2015

IX 2015

VII 2015

VI 2015