Projekty

Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Promocja gospodarcza MŚP –
Podlaskie Centrum Eksportera

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027.