Wschodni Sąd Arbitrażowy

Dlaczego arbitraż?

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oferuje możliwość polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych w ramach powołanego Wschodniego Sądu Arbitrażowego (WSArb). Stanowi on alternatywę dla sądownictwa powszechnego. Do zalet sądownictwa arbitrażowego zalicza się:

N

szybkość postępowania (czas trwania procesu nie przekracza kilku miesięcy)

N

redukcja kosztów (opłata zasadnicza zredukowana o połowę)

N

poufność postępowania (bez udziału osób postronnych, w szczególności mediów)

N

odformalizowanie i elastyczność procedury (bez zbędnych działań)

N

możliwość wyboru arbitrów przez strony (w tym wybitnych ekspertów z różnych dziedzin i doświadczonych specjalistów prawa)

Więcej o arbitrażu i WSArb

$

Arbitraż krok po kroku – procedura postępowania

$

Informacje o sądzie WSArb

$

Dokumenty do pobrania