Usługi

Usługi Izby Przemysłowo-Handlowej

Rozmyty obraz ludzi podczas spotkania

Wschodni Sąd Arbitrażowy

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oferuje możliwość polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych w ramach powołanego Wschodniego Sądu Arbitrażowego (WSArb). Stanowi on alternatywę dla sądownictwa powszechnego.

Lub przejdź bezpośrednio do:

$

Arbitraż krok po kroku – procedura postępowania

$

Informacje o sądzie WSArb

$

Dokumenty do pobrania

Grupa ludzi podczas spotkania mediacyjnego

Mediacje

Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, podobnie jak pozostałe Centra, upowszechnia ideę alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez organizację spotkań i szkoleń z tego zakresu, skierowanych do przedsiębiorców, sędziów, przedstawicieli praktyki prawniczej oraz podmiotów publicznych.

Mężczyzna wskazujący na dokument

Legalizacja dokumentów

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku wykonuje czynności legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).