Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaskie Centrum Eksportera to projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego wspierający rozwój eksportu i umiędzynarodowienie firm, w ramach którego przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa...
SPOTKANIE NETWORKINGOWE CZŁONKÓW IPH

SPOTKANIE NETWORKINGOWE CZŁONKÓW IPH

Networking to proces budowania relacji i kontaktów biznesowych.Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego wczorajszego spotkania. Członkowie IPH mogli poszerzyć swoją sieć kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z różnych branż. Mogliśmy...