WALNE ZGROMADZENIE IPH w BIAŁYMSTOKU

WALNE ZGROMADZENIE IPH w BIAŁYMSTOKU

Szanowni Członkowie IPH w Białymstoku, serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie (sprawozdawcze), które odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Izby przy ul. Antoniukowskiej 7 w Białymstoku.
Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaskie Centrum Eksportera

Podlaskie Centrum Eksportera to projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego wspierający rozwój eksportu i umiędzynarodowienie firm, w ramach którego przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa podlaskiego otrzymają w jednym miejscu...