Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w odpowiedzi na duże zainteresowanie IV edycją szkoleniowo-doradczego programu Akademia Menadżera Innowacji, rozpoczęła rekrutację do V edycji AMI, która potrwa do 18 listopada br. do godz. 16. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą już składać wnioski do udziału w tym unikatowym, ogólnopolskim programie.

AMI to kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpraca z wybranym doradcą. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Celem programu jest zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje. Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji,  zwiększenie konkurencyjności i wzrost rentowności firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych.

V edycja programu będzie realizowana od stycznia do czerwca 2023 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:  https://www.parp.gov.pl/ami