Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji: Akademia Szkolenia Zawodowego w Polsce i Bułgarii, która odbędzie w dniu 27 kwietnia 2022 roku,  godz. 13.00.

Konferencja jest organizowana przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Białymstoku w ramach projektu pt. „Organizacja międzynarodowej Akademii Szkolenia Zawodowego w celu podniesienia kompetencji zawodowych osób dorosłych pracujących w przedsiębiorstwach polskich i bułgarskich”

Projekt pt. „Organizacja międzynarodowej Akademii Szkolenia Zawodowego w celu podniesienia kompetencji zawodowych osób dorosłych pracujących w przedsiębiorstwach polskich i bułgarskich” jest realizowany przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Białymstoku w partnerstwie z SDRUZHENIE BULGARSKA TARGOVSKO-PROMISHLENA PALATA z Sofii.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oraz praktyk organizacji partnerskich. Ważnym aspektem projektu będzie budowanie zdolności obu organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych. Zostaną zorganizowane dla przedstawicieli przedsiębiorstw szkolenia /warsztaty w ramach Akademii Samodoskonalenia Zawodowego w celu podniesienia kompetencji w zakresie pozyskiwania nowych rynków, poznania warunków działania na rynku polskim jak i bułgarskim.  W obu krajach oprócz warsztatów zorganizowane będą spotkania B2B, wizyty studyjne w firmach polskich z udziałem bułgarskich przedsiębiorców, jak i spotkania B2B, wizyty studyjne w firmach bułgarskich z udziałem przedstawicieli polskich firm.

Finalnym rezultatem projektu będzie przeprowadzenie badania w zakresie pozyskiwaniu i funkcjonowania na nowych rynkach, jak też sformułowanie rekomendacji na rzecz przyszłych działań. Opracowany zostanie ,, Przewodnik dobrych praktyk – rekomendacji w zakresie zdobywania nowych rynków polskiego i bułgarskiego”.