Miło jest nam poinformować, że wzorem lat ubiegłych, w dniu 25 czerwca r. (sobota) o godz. 17.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 organizujemy XVI Doroczny Koncert Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Jak co roku, spotkamy się wśród przedsiębiorców, ludzi kultury, przedstawicieli władz oraz instytucji publicznych i społecznych, jak również zaproszonych przez przedsiębiorców gości. Tegoroczny Koncert będzie połączony z ogólnopolskimi obchodami Dnia Przedsiębiorcy (25-26.06.2022 r.), których Izba Przemysłowo – Handlowa jest współorganizatorem. Będzie to święto Przedsiębiorców.

Osoby zainteresowane udziałem w Koncercie oraz zakupem zaproszeń prosimy o kontakt z Biurem Izby, bowiem wejście na Koncert będzie możliwe tylko za okazaniem zaproszenia.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje oddzielna rejestracja: tel. (85) 652 56 45 lub email: biuro@iph.bialystok.pl

 

PLAN OBCHODÓW:

25.06.2022 r. – SOBOTA

9.30 – konferencja prasowa (Hotel Gołębiewski)

10.30 – XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP (Hotel Gołębiewski, wg agendy)

13.00 – obiad

17:00 – rozpoczęcie części oficjalnej – wystąpienia prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Rzecznika MŚP oraz zaproszonych gości (OiFP)

17:15 – wręczenie odznaczeń Prezydenta RP

17.45 – wręczenie nagród Rzecznika MŚP – Filary Przedsiębiorczości

18:00 – wręczenie statuetek i certyfikatów Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku

18:10 – inicjatywa budowy parku – pomnika przedsiębiorcy

18:20 – działalność hospicjów w Makówce k. Hajnówki i w Radomiu

18.30 – koncerty zespołu Grajewianie oraz artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej

20.00 – bankiet

21.00 – aukcja obrazów na rzecz hospicjów w Makówce k. Hajnówki i w Radomiu

22:00 – wieczór przy muzyce tanecznej


26.06.2022 r. – NIEDZIELA

10.00 – msza święta w intencji przedsiębiorców celebrowana przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego JAKUBA (Katedralna Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Miry Licyjskiej, ul. Lipowa 15 w Białymstoku)

11.30 – występ Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (Wasilków)

12.00 – msza święta w intencji przedsiębiorców celebrowana przez ks. abpa dra Józefa Guzdka, Metropolitę Białostockiego (Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (Wasilków)

13.30 – modlitwa przy Krzyżu Jedności, odsłonięcie tablicy upamiętniającej obchody Dnia Przedsiębiorcy

14.15 – poczęstunek plenerowy

15.00 – zakończenie obchodów


AGENDA POSIEDZENIA
:

Prowadzący : Mikołaj J. Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

10:30  Powitanie – Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Witold Karczewski, Prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

10:40   Kształcenie zawodowe z perspektywy uczniowskiej – Martyna Bura oraz Michał Chrzanowski, uczniowie, Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku

10:45   Kształcenie zawodowe jako podstawa funkcjonowania i rozwoju rzemiosła – Sylwester Zawadzki, Członek Zarządu, Związek Rzemiosła Polskiego

10:50  Polski system kształcenia zawodowego – diagnoza – Sławomir Kula, Podstarszy Cechu, Cech Metalowy w Lublinie

11:00  Kształcenie dualne – dobre praktyki – Piotr Walczak, Fundacja Dual Education System

11:05  Propozycje zmian w systemie kształcenia zawodowego – Ireneusz Jabłoński, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Kształcenia Zawodowego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku  MŚP, Centrum im. Adama Smitha

11:20  Rady szkół zawodowych – Mikołaj J. Kruczyński, Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:25   Finansowanie szkół zawodowych – Arkadiusz Kędzierski, Dyrektor, Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

11:30  Sukcesywna refundacja kosztów kształcenia dualnego ponoszonych przez przedsiębiorców – Tadeusz Ożarowski, Prezes, ALEX sp. z o.o.

11:35  Eksperymenty pedagogiczne – Agnieszka Guzik, Dyrektor, Zespół Szkół nr 10 w Białymstoku

11:40   Subwencje dla szkół prowadzących klasy wielozawodowe – Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, Związek Rzemiosła Polskiego

11:45   Projekt zmiany przepisów w zakresie kształcenia zawodowego – dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

11:50  przerwa

12:10  Kierunki zmian systemu edukacji z uwzględnieniem roli kształcenia zawodowego – dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki

12:20  Znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju przedsiębiorczości – Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich      Przedsiębiorstw

12:30  Priorytety kształcenia zawodowego na Podlasiu – Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego

12:35  Białostockie doświadczenia w zakresie kształcenia dualnego z perspektywy organu prowadzącego – Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

12:40   Podsumowanie – Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

13:00  obiad