Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na webinarium pt. „LEASING – NAJBARDZIEJ ELASTYCZNY ŚRODEK
FINANSOWANIA NA RYNKU”, które odbędzie się 03 listopada 2022 roku o godz. 11:00.
Podczas webinarium uczestnicy dowiedzą się:
❖ Dlaczego warto współpracować z ARP Leasing
❖ Z jakiej oferty finansowej mogą korzystać przedsiębiorcy (oferta standardowa
i dedykowana oraz aktualna kampania)
❖ Jakie korzyści daje finansowanie w formie leasingu? Kiedy wybrać leasing
finansowy, operacyjny, a kiedy zwrotny?

Wydarzenie poprowadzą:
Wojciech Miedziński Prezes Zarządu ARP Leasing
Inga Piasecka Dyrektor Rozwoju Biznesu w ARP Leasing
Marian Jurzak Ekspert ds. oceny ryzyka transakcji leasingowych w ARP Leasing

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium. Transmisja on-line odbędzie się
na platformie Microsoft Teams.
Po wystąpieniu prelegentów przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi.
Do usłyszenia!

Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2VhMzgzNGMtZWQxNi00ZmQyLWJjNzctOWIwZmE3NjhlZjY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da222156-f7d1-4393-b2e1-c1439cbb7a02%22%2c%22Oid%22%3a%22a914b24e-045b-4578-8132-4a8841d1c067%22%7d 

Link do MS Teams krótki: https://tiny.pl/wr2bv