AKTUALNOŚCI

Mediacje w sprawach karnych

wrz 22, 2023 | Aktualności

Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku zaprasza na certyfikowane szkolenie z mediacji w sprawach karnych. Szkolenie jest doskonaleniem zawodowym oraz uzupełnieniem szkolenia podstawowego z mediacji.

Szkolenie odbędzie się w dn. 30 września 2023 r. (sobota), godz. 9:00-14:00 (zajęcia stacjonarne) w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + 23%VAT.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty opłaty za szkolenie na adres: biuro@iph.bialystok.pl do dnia 27 września 2023 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.