Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda przyznawana jest w jednej z 5 kategorii głównych:
– Lider MŚP,
– Narodowy Sukces,
– Międzynarodowy Sukces,
– Odpowiedzialny Biznes,
– Firma Rodzinna
oraz dwóch kategoriach specjalnych:
– Badania + Rozwój,
– STARTUP_PL.
IPH jako instytucja zgłaszająca, może zgłosić po jednym kandydacie z każdej kategorii.