Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej

Tematem spotkania będą zmiany w podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz zmiany wynikające z ordynacji podatkowej i prawa celnego

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Izby Przemysłowo –Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, tel. 85/652 56 45; e-mail: biuro@iph.bialystok.pl