Szanowni Członkowie IPH w Białymstoku,

serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie (sprawozdawcze), które odbędzie się 27 czerwca 2024 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Izby przy ul. Antoniukowskiej 7 w Białymstoku.