19 września 2023r. przedstawiciele Kenijskiej Krajowej Izby Przemysłowo – Handlowej, pod przewodnictwem Prezesa dr Ericka Rutto, gościli z wizytą w Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku. Członkowie delegacji spotkali się z Jarosławem Antychowiczem, Prezesem IPH w Białymstoku, Witoldem Karczewskim, Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej oraz przedsiębiorcami.

Głównym celem spotkania było wsparcie dwustronnych inicjatyw pomiędzy izbami, w szczególności mających na celu rozwój kontaktów w dziedzinie rolnictwa, przemysłu i nauki.

Delegaci podczas wizyty w naszym mieście, spotkali się również z Wojewodą Podlaskim, Panem Bohdanem Paszkowskim oraz Prezydentem Miasta, Panem Tadeuszem Truskolaskim. Odwiedzili również podlaskie fabryki i szpital.