Procedowane od dawna przez polskiego ustawodawcę zmiany do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej wydają się zbliżać ku końcowi. Niedługo nowe przepisy prawa pracy na stałe wprowadzą pracę zdalną do polskiej rzeczywistości. Oznacza to przede wszystkim nowe obowiązki dla pracodawców. Na czym będą polegały najważniejsze zmiany i jak można się do nich przygotować?

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Seminarium Prawnym dla Biznesu, podczas którego dowiecie się Państwo na czym polegają nowe zasady pracy zdalnej i jak się z nimi zmierzyć w praktyce. Spotkanie zostanie zorganizowane w sprawdzonej już formule- dyskusji z udziałem ekspertów- praktyków, którzy wymieniając się swoim doświadczeniem zawodowym, bazując na przykładach ze swojej codziennej pracy wskażą przedsiębiorcom jak opracować i wdrożyć wewnątrzzakładowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Praktyczny wymiar Seminarium zapewnią prawnicy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pracownicy naukowi reprezentujący Wydział Prawa UwB oraz sami przedsiębiorcy.

Formularz zgłoszeniowy

17 stycznia 2023 r. godz. 12.00- 15.00 Aula Uniwersyteckiego Centrum Kultury, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1 N, Białystok
Link do transmisji: https://tiny.pl/w1zl8