Wzorem lat ubiegłych, w dniu 1 września 2023 r (piątek) o godz. 19.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1, odbędzie się XVII Doroczny Koncert Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Uroczystość koncertową uświetnią występy: Zespołu muzycznego „Byle Dalej” oraz artystów Qubik Orchestra.

Formuła Dorocznych Koncertów Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń biznesowych. Przewiduje się, że w roku bieżącym weźmie w nim udział około 700 osób. Kontynuowana będzie coroczna akcja wspierania dzieci oraz osób będących pod opieką hospicjów. W ramach uroczystości koncertowej wręczone zostaną statuetki i certyfikaty IPH w Białymstoku.

Każdy z członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, otrzymuje dwa jednoosobowe bezpłatne zaproszenia, które będą do odebrania w biurze Izby przy ul. Antoniukowskiej 7. 

Osoby zainteresowane udziałem w Koncercie oraz zakupem zaproszeń proszone są o kontakt z Biurem Izby, bowiem wejście na Koncert będzie możliwe tylko za okazaniem zaproszenia.